Oorlog en geweld in de wereld... miljoenen mensen zijn vandaag de dag op de vlucht vanwege een onveilige situatie in hun thuisland. Het nieuws staat er vol mee en in Nederland ontkomen we ook niet aan de stroom asielzoekers. De beelden van vluchtelingen die op het gras slapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel kent iedereen. Hoe werkt het huidige asielsysteem en welke standpunten neemt de SGP in met betrekking tot dit thema? En welk beleid voert gemeente Staphorst als het om asiel, migratie en integratie gaat? Op 27 oktober gingen wij in 'd Olde Skoele in Rouveen in gesprek met Rody van Heijst (voorzitter landelijke SGP-jongeren) en Jan ten Kate (burgemeester gemeente Staphorst) over dit thema.

Rody legde ons uit hoe landelijk het asielbeleid wordt gevoerd, waar in het verleden de fouten zijn gemaakt en hoe dit in de toekomst voorkomen zou kunnen worden. Hierbij legde hij ook de link met de standpunten van de SGP, waaronder:

  • Het instellen van een migratiequotem. Bij asielmigratie wil de SGP gaan werken met een streefcijfer met bovengrens, voor studie- en arbeidsmigratie van buiten de EU wil ze heldere quota laten gelden;
  • Het investeren in organisaties die het asielbeleid uitvoeren, zodat er sprake is van een snelle en adequate afhandeling van asielaanvragen en een effectieve terugkeer naar het thuisland;
  • Het stoppen van het opstapelen van procedures en indienen van kansloze aanvragen die de asielketen verstoppen.
Bron: Asiel en migratie - SGP

Jan ten Kate vertelde vanuit zijn rol als burgemeester hoe gemeente Staphorst met vluchtelingen omgaat, wat een veiligheidsregio inhoudt en hoe binnen die regio wordt samengewerkt.

Na de bijdrage van onze gastsprekers stond een quiz op de planning met diverse vragen over de politiek, het thema van de avond, SGP en SGP-jongeren Staphorst.

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.

Wil jij ook graag een van onze activiteiten bijwonen? Houd onze website en social media in de gaten, hierop kondigen wij onze activiteiten aan!