In samenwerking met de gemeente Staphorst is er een kindergemeenteraad voor de basisscholen van de gemeente georganiseerd. Vanwege de verbouwing van de raadszaal in het gemeentehuis werd de kindergemeenteraad dit jaar in d' Olde Skoele gehouden. Burgemeester Ten Kate was de voorzitter van de kindergemeenteraad. Er was een jury, bestaande uit oud-raadsleden Spiker, Talen en Slager, die de debatvaardigheden van de leerlingen beoordeelden. De leerlingen werden klaargestoomd voor de kindergemeenteraad door de huidige fractieleden die een gastles kwamen geven op de scholen.

Op 22 juni 2023 gingen de leerlingen van de groepen (7/)8 van de CNS, Dr. Maarten Lutherschool en Koning Willem-Alexander school in debat over het wel of niet bouwen van een kazerne in Staphorst. Na een goed debat werd gestemd dat de kazerne niet gebouwd zal worden in Staphorst. De juryleden besloten dat CNS de beste debatvaardigheden had in deze ronde.

De tweede kindergemeenteraad werd gehouden op 29 juni 2023. De leerlingen van de groepen 8 van de ds. Harmen Doornveldschool, OBS De Berkenhorst en Willem de Zwijgerschool debatteerden over een treinstation in Staphorst. De stemming resulteerde in het niet bouwen van een treinstation in de gemeente. Ds. Harmen Doornveldschool won deze ronde van de kindergemeenteraad.

De CNS en Ds. Harmen Doornveldschool waren de winnaars van de kindergemeenteraad 2023.

Aan de winnaars van de kindergemeenteraad werd een beker uitgereikt. De jury zei dat deze leerlingen goed in de gaten had waar het om draait in een debat: je standpunt goed verwoorden, goed luisteren naar de andere fracties, heldere vragen stellen en duidelijke antwoorden geven. Burgemeester Ten Kate vulde aan dat het goede debatten waren en hij zag voor sommige leerlingen een mooie toekomst in de raad van Staphorst. 

Wij willen de gemeente Staphorst, burgemeester Ten Kate, fractieleden, oud-raadsleden en de leerkrachten en leerlingen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de kindergemeenteraad 2023!