Als SGP-jongeren Staphorst vinden wij het belangrijk om jongeren te betrekken bij christelijke politiek. We organiseren avonden waarop de Haagse politiek en de actuele zaken in onze eigen gemeente Staphorst centraal staan. Kom je gezellig langs bij onze avonden?

Wat doen wij met én voor jongeren?

De SGP-jongeren wil haar doelen bereiken door het:

  • organiseren van (jongeren)debatten;
  • organiseren van avonden met een politiek thema;
  • organiseren van een kindergemeenteraad zodat de kinderen een beeld krijgen van plaatselijke politiek;
  • delen van onze standpunten op social media.

Hoe zijn wij georganiseerd?

Als lokale commissie zijn wij onderdeel van de landelijke organisatie van SGP-jongeren. Wij zijn actief in en rondom de gemeente Staphorst. Wij geven aandacht aan actuele thema's op gemeentelijk en landelijk niveau. Onze landelijke organisatie houdt zich bezig met actuele thema's binnen en buiten Nederland.